Baanregelement

1. Gebruik

Gebruikers van de golfbaan en oefenfaciliteiten dienen:

 • zich van tevoren te melden bij de receptie;
 • voor het spelen op de baan in het bezit te zijn van een golfvaardigheidsbewijs of een baanpermissie die geldt voor de golfbaan van Akkermans leisure & golf (ALG);
 • een geldig greenfee-label zichtbaar te dragen.

De ronde begint altijd op hole 1, tenzij anders aangegeven.

De spelers dienen vijf minuten voor hun starttijd bij de afslagplaats te zijn.

Elke speler dient schoenen met platte zolen te dragen, bij voorkeur golfschoenen en met een eigen set clubs te spelen. Gezamenlijk gebruik van sets, tassen of clubs is niet toegestaan.

Er mogen maximaal 4 spelers per flight starten en spelen.

Het is niet toegestaan driving rangeballen anders dan op de driving range te gebruiken. Driving rangeballen blijven eigendom van ALG.

Op de golfbaan is het vissen naar ballen in waterpartijen niet toegestaanwanneer er op de hole achter u een andere flight is. 

Het meelopen met een flight is alleen toegestaan met toestemming van één van de medewerkers van ALG.

2. Gebruik oefenfaciliteiten

Het is op de driving range niet toegestaan:

 • af te slaan als zich personen in het gebied voor de afslagplaatsen bevinden;
 • van de driving range af te stappen c.q. het gras te betreden;
 • te roken;
 • op de 1e verdieping met drivers en (metal)woods af te slaan.

Het is op de puttinggreen niet toegestaan:

 • te chippen;
 • deze te betreden met schoenen met hak;
 • te spelen met een andere club dan een putter.

Het is op de chipping green niet toegestaan:

 • te putten;
 • deze te betreden met schoenen met hak;
 • te chippen als zich personen op de chipping green bevinden;
 • te chippen als zich in tegenovergestelde richting personen bevinden.

Het is in de oefenbunker niet toegestaan:

 • te spelen als zich personen op de chipping green bevinden;
 • te spelen als zich in tegenovergestelde richting personen bevinden;
 • deze te verlaten langs de hoge zijden.

Hark de oefenbunker na gebruik altijd netjes aan.

3. Starttijden

Wij werken met een Tee-timer. Iedere flight is verplicht de Tee-timer volgens aanwijzing te gebruiken. 

4. Baankeuring

De baan wordt dagelijks door ALG gekeurd. Indien vanwege weersomstandigheden de baan gesloten is, is het verboden de baan te betreden en vervallen de starttijden tot het moment dat de baan wordt vrijgegeven. ALG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het afkeuren van de baan wordt geleden.  Voor baaninformatie zie website.

5. Aansprakelijkheid

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf, of van degene voor wie zij wettelijk aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt en zijn gehouden ALG te vrijwaren voor aanspraken, of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mochten voortvloeien.

Men betreedt het golfterrein op eigen risico.

6. Etiquette

 • Gebruikers dienen zorgvuldig om te gaan met de golfbaan en de oefenfaciliteiten. Beschadig niets!
 • Rijdt niet met karren en trolleys over greens.
 • Plaats of leg uw tas niet op de greens.
 • Leg uitgeslagen plaggen terug en trap ze goed aan.
 • Herstel uw eigen pitchmark en minimaal 1 extra.
 • Hark bunkers aan.
 • Voorkom slow-play.
 • Nodig anderen uit om door te spelen voor u naar uw bal gaat zoeken.

7. Kledingvoorschrift

Op de baan dient gepaste kleding en schoeisel gedragen te worden (ook door personen die alleen met de flight meelopen). Het dragen van schoenen met platte zolen is verplicht. Het dragen van zwemkleding is niet toegestaan.

8. Aanwijzingen

Aanwijzingen in de baan van personeel van ALG dienen te allen tijden opgevolgd te worden.

9. Regels

De Official Rules of Golf van St. Andrews zijn van toepassing aangevuld met local rules. Local rules zijn vermeld op de scorekaart en tijdelijke rules op het informatiebord bij de receptie. Passend en sportief gedrag is noodzakelijk.

10. Professionals

Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de oefenfaciliteiten, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de directie van ALG.

11. Werkzaamheden in de baan

Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Zij zullen u een teken geven als u verder kunt spelen. Bedenk dat zij er zijn voor u om de baan in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden.

12. Dieren

Op de golfbaan en de oefenfaciliteiten zijn honden, katten of ander kleinvee niet toegestaan.

13. Algemeen

Het personeel of andere door ALG aangewezen personen zijn bevoegd te beslissen in zaken waarin dit baanreglement niet in voorziet, bij overtredingen passende maatregelen te nemen. Eventueel kunnen zij het bespelen van de baan doen beëindigen.